Polityka plików cookies
Aplikacja Istel Care
1. Wprowadzenie

DIAGNOSIS S.A. z siedzibą w Białymstoku pragnie poinformować o najważniejszych zasadach dotyczących gromadzenia oraz przechowywania informacji uzyskiwanych za pośrednictwem plików cookies przez witrynę internetową www.istelcare.pl (dalej jako "Witryna" lub "Serwis") lub narzędzia analityczne wykorzystywane przez Serwis.

Przedmiotowa Polityka określa czym są pliki cookies, w jaki sposób są one wykorzystywane przez Serwis oraz usługi lub narzędzia, z których korzysta Witryna. Polityka określa także sposoby, za pomocą których Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies.

Przedmiotowa Polityka dotyczy jedynie Serwisu, o którym wyżej mowa i nie odnosi się do jakichkolwiek innych witryn internetowych zarządzanych przez podmioty trzecie.

Korzystanie z Serwisu bez dokonania zmian w ustawieniach plików cookies oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki.

2. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to niewielkich rozmiarów informacje tekstowe gromadzone i zapisywane na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu. Dzięki nim możliwe jest np. dokonanie identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, tak by zoptymalizować działanie Witryny.

3. W jakich celach wykorzystujemy pliki cookies?

Witryna internetowa, za pośrednictwem której Użytkownicy otrzymują dostęp do funkcjonalności Aplikacji Istel Care wykorzystuje pliki cookies do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. W tym celu Witryna wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

  1. "sesyjne" pliki cookies, które mają na celu zarządzanie sesją Użytkownika w Serwisie, autoryzację odwołań serwisowych oraz uwierzytelnienie Użytkownika w Witrynie;
  2. "trwałe" pliki cookies służące do przechowywania informacji o wybranych przez Użytkownika ustawieniach wyświetlania strony (np. języku Użytkownika).
Te pliki cookies zachowują ważność przez okres do 1 roku od momentu ostatniej sesji Użytkownika w Serwisie.

4. W jaki sposób Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies wykorzystywanych przez Serwis. Zmian tych dokonuje się poprzez konfigurację przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. W szczególności Użytkownik może określić zasady przechowywania i gromadzenia plików cookies przez jego urządzenia końcowe. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta Użytkownik.

Zachęcamy do nieblokowania plików cookies, o których mowa w punkcie 3, bowiem może to wpłynąć na ograniczenie korzystania z funkcjonalności Serwisu. Przypominamy przy tym, że Użytkownik może np. usunąć takie pliki po zakończeniu sesji.

5. Czy Serwis korzysta również z innych plików cookies?

Oprócz plików cookies niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, o których mowa w punkcie 3 powyżej, Witryna korzysta również z narzędzia analitycznego – Google Analytics. Usługa ta wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania anonimowych informacji i generowania raportów ze statystykami na temat Użytkowania Witryny.

Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics zachowują ważność przez okres 2 lat od momentu ostatniej sesji Użytkownika w Serwisie.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla użytkowników witryn i aplikacji korzystających z Google Analytics dostępnymi pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics mogą zostać zablokowane przez Użytkownika. Użytkownik może zarządzać takimi plikami za pomocą narzędzia w postaci dodatku do przeglądarki internetowej, dostępnego pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowej Polityki w zakresie wykorzystywania plików cookies Użytkownicy mogą kontaktować się z DIAGNOSIS S.A. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub poczty tradycyjnej (ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Białystok).