Skip to content

zdalne

monitorowanie

zdrowia

pacjentów

System Istel Care pozwala na dzielenie się wynikami pomiarów z różnych urządzeń monitorujących zdrowie z lekarzem lub opiekunem

URZĄDZENIA

WSPÓŁPRACUJĄCE Z

Abra Smart BT

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we
krwi... Więcej

Istel HR-2000

Przenośny rejestrator EKG...
Więcej

Istel Cardic 100 BT

Pomiar ciśnienia krwi...
Więcej

Abra Smart BT

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi... Więcej

Abra PRO

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi... Więcej

Analizator WA-200 BT

Analizator składu ciała...
Więcej

Diagnostic Gold

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi... Więcej

Termometr Istel NC300

Bezdotykowy termometr na podczerwień... Więcej

Jak to

działa?

Wszystkie pomiary telemedyczne, które wykona Pacjent za pomocą urządzeń medycznych sparowanych z aplikacją Istel Health zostaną automatycznie przesłane do aplikacji. Dane można wprowadzić także ręcznie.

Korzystając z aplikacji Istel Health Pacjent zakłada konto w Systemie Istel Care i może udostępnić dane lekarzowi lub opiekunowi. 

Poznaj

Funkcjonalności

Karta pacjenta

Szybki dostęp do wyników pomiaru glikemii, ciśnienia krwi, masy i temperatury ciała oraz EKG, aby jeszcze skuteczniej monitorować stan zdrowia.

Wykresy

Wygodne przeprowadzanie analiz na podstawie przydatnych wykresów.

Zdalny dostęp do wyników pomiaru

Możliwość prostego i bezpiecznego udostępniania wyników lekarzowi bądź podzielenia się danymi z opiekunem.

Dzienniczek

Do dyspozycji dzienniczek klasyczny i godzinowy z kolorowymi oznaczeniami pomiarów dla łatwiejszej interpretacji wyników.

Przejrzyste i czytelne raporty

Można szybko wygenerować wybrany raport w czytelnej formie np: w formacie PDF i dołączyć do dokumentacji.

Zawsze

pod reką

To dzięki aplikacji mobilnej Istel Health pomiary glikemii, ciśnienia krwi, masy i temperatury ciała trafiają prosto do lekarza za pomocą Systemu Istel Care – nowoczesna telemedycyna.
Bezpłatna aplikacje do pobrania: