Telemedycyna – zdalne monitorowanie zdrowia

nowoczesne

Nowoczesne

rozwiązanie

telemedyczne

System Istel Care pozwala na dzielenie się wynikami pomiarów z różnych urządzeń monitorujących zdrowie z lekarzem lub opiekunem

URZĄDZENIA
WSPÓŁPRACUJĄCE Z

URZĄDZENIA Z ISTEL
CARE NA DIAGNOSIS24.pl

Diagnostic Gold Care

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi... Więcej

Istel Cardic-100 BT

Pomiar ciśnienia krwi...
Więcej

Abra Smart BT

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi... Więcej

Abra PRO

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi... Więcej

Istel HR-2000

Przenośny rejestrator EKG...
Więcej

Termometr Istel NC300 BT

Bezdotykowy termometr na podczerwień... Więcej

Abra Smart BT

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we
krwi... Więcej

Analizator WA-200 BT

Analizator składu ciała...
Więcej

Diagnostic Gold

Zestaw do pomiaru poziomu glukozy we krwi... Więcej

Jak to

działa?

Pacjent wykonuje pomiary, przy użyciu urządzeń (glukometru, ciśnieniomierza, EKG, analizatora składu ciała, termometru) i przesyła je do aplikacji Istel Health i Istel ECG (pomiary EKG), a następnie są one synchronizowane z systemem Istel Care, który znajduje się w chmurze.

Pacjent może udzielić dostępu do swoich wyników lekarzowi lub opiekunowi. 

Odtwórz wideo

Poznaj

Funkcjonalności

Karta pacjenta

Szybki dostęp do wyników pomiaru glikemii, ciśnienia krwi, masy i temperatury ciała oraz EKG, aby jeszcze skuteczniej monitorować stan zdrowia.

Wykresy

Wygodne przeprowadzanie analiz na podstawie przydatnych wykresów.

Przejrzyste raporty

Można szybko wygenerować wybrany raport w czytelnym formacie PDF i dołączyć do dokumentacji medycznej.

Analiza wizualna

przeprowadzenie analiz na podstawie przydatnych wykresów, tj. Ambulatoryjny Profil Glikemii, wykres liniowy, odchyleń oraz wykres kołowy.

Zdalny dostęp do wyników pomiaru

Możliwość prostego i bezpiecznego udostępniania wyników lekarzowi bądź podzielenia się danymi z opiekunem.

Wideoporada

Możliwość konsultacji z lekarzem bądź pielęgniarką w formie wideoporady.

Dzienniczek

Do dyspozycji dzienniczek klasyczny i godzinowy z kolorowymi oznaczeniami pomiarów dla łatwiejszej interpretacji wyników.

Funkcja opiekuna

Uzyskanie dostępu do karty podopiecznego i otrzymywanie powiadomień o nieprawidłowych wynikach oraz niewykonywaniu pomiarów.

Przejrzyste raporty

Można szybko wygenerować wybrany raport w czytelnym formacie PDF i dołączyć do dokumentacji medycznej.

Zawsze

pod reką

To dzięki aplikacji mobilnej Istel Health pomiary glikemii, ciśnienia krwi, masy i temperatury ciała trafiają prosto do lekarza za pomocą Systemu Istel Care.

Glukometr ABRA PRO

ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI ZAWIERA: