Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Alerty pacjentów

W tej zakładce znajdują się wszystkie alerty, czyli powiadomienia o niewłaściwych wynikach Pacjentów. Wynikają one z ustawionych zakresów docelowych oraz nieprawidłowego wyniku EKG. Alert pojawia się, gdy wynik wykracza poza ustalony zakres docelowy. 

Aby otworzyć listę z alertami pacjentów, kliknij kafelek lub wejdź w zakładkę ALERTY PACJENTÓW z lewej strony. 

Rys. Lokalizacja „Alerty pacjentów” na głównym dashbordzie
Rys. Filtrowanie alertów

Filtrowanie

Domyślnie system ustawiony jest na wyświetlanie alertów z ostatnich 14 dni. Parametr ten możesz zmienić klikając w listę wyboru oznaczoną jako „Ostatnich dni”(patrz 1). Filtrowanie możesz ustawić na: 

 • Własny zakres, czyli ustawienie dowolnej daty
 • 7 dni
 • 14 dni
 • 30 dni

Lekarz ma możliwość wyszukania danego pacjenta po (patrz 2):

 • Imieniu
 • Nazwisku
 • PESEL-u

Dodatkowo, Lekarz może wyfiltrować wyniki w zależności jaki pomiar go interesuje (patrz 3). Ma następujące opcje wyboru :

 • Wszystkie
 • Glukoza
 • Ciśnienie krwi
 • Temperatura
 • EKG

Aktywny filtr jest niebieski, nieaktywny szary.

Przycisk FILTRUJ (patrz 4) uruchamia filtrowanie danych.

Przycisk WYCZYŚĆ FILTRY (patrz 5) przywraca domyślne ustawienia filtrów.

Poniżej znajduję się podsumowanie wszystkich alertów:

 • Łącznie – suma wszystkich alertów: przeczytanych i nieprzeczytanych przez Lekarza
 • Przeczytane – alerty przeczytane przez Lekarza
 • Oczekujące – alerty nieprzeczytane przez Lekarza
 
Rys. Podsumowanie alertów

Poniżej znajduje się lista wszystkich alertów z danego przedziału czasowego z informacją o : dacie i godzinie pomiaru, typie badania, jego wyniku oraz statusie alertu, danych personalnych Pacjenta i jego PESEL-u.

Rys. Lista alertów

Alerty oczekujące wyróżnione są kolorem czerwonym  i mają pogrubioną czcionkę (patrz 1). Są to powiadomienia, których Lekarz nie odczytał. Kliknij w strzałkę przy przycisku OZNACZ JAKO PRZECZYTANE (patrz 2), pojawią się następujące opcje:

 • OTWÓRZ POMIARY (patrz 3) – po kliknięciu w ten przycisk Lekarz przechodzi do Dzienniczka w zależności od typu badania: glukozy, ciśnienia krwi, temperatury, EKG. Gdy Lekarz otworzy alert, ale nie odznaczy go jako „przeczytany” będzie on widoczny na liście alertów w kolorze czerwonym bez pogrubienia (patrz 4).
 • USUŃ ALERT (patrz 5) – po kliknięciu w przycisk alert zostanie usunięty z listy.
Rys. Widok listy alertów

Gdy alert zostanie odczytany Lekarz może oznaczyć  go jako „Przeczytany”. Kliknij w przycisk ODZNACZ JAKO PRZECZYTANE. Status alertu zmienia czcionkę na szarą i widnieje jako Przeczytany (patrz 6).