Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Przypisanie glukometru do Pacjenta

Glukometr można przypisać do konkretnego Pacjenta. Jest to przydatna funkcja w przypadku Pacjentów, którzy przychodzą z własnym urządzeniem i proszą o import danych do Karty Pacjenta.

Przypisanie glukometru do Pacjenta, który udostępnił Lekarzowi wcześniej swoją Kartą Pacjenta

1. Podłącz glukometr do komputera.
2. Kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR.

Rys. Lokalizacja przycisku SPARUJ GLUKOMETR
3. Zostaniesz przekierowany na stronie Użytkownicy. Aby wyszukać Pacjenta, wpisz PESEL lub Identyfikator Karty Pacjenta.
Rys. Widok wyszukiwania Pacjentów

4. Wybierz Pacjenta, klikając w przycisk SPARUJ GLUKOMETR.

Rys. Wybór Pacjenta z listy Pacjentów, którzy wcześniej udostępnili swoje Karty Pacjentów
5. Po sparowaniu glukometru, pojawi się przycisk ZAPISZ POMIARY DO KARTY PACJENTA.
Rys. Po poprawnym sparowaniu glukometru i Karty Pacjenta pojawi się przycisk do przesłania pomiarów

Istnieje możliwość zmiany Pacjenta, do którego przypisany jest glukometr. Zostaje wówczas usunięte dotychczasowe powiązanie z Kartą Pacjenta. Opis tego procesu znajdziesz w artykule Przypisanie glukometru do innego Pacjenta