Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Wykres liniowy

To szczegółowy wykaz pomiarów w wybranym przedziale czasowym. Po najechaniu na konkretny punkt pojawiają się szczegóły pomiaru:

  • Data wykonania pomiaru
  • Godzina wykonania pomiaru
  • Wartość pomiaru
  • Sposób wprowadzenia pomiaru (ręczny lub pomiar z urządzenia)

Pomiary wykonane w soboty i niedziele zaznaczone zostały kolorem szarym.

Rys. Wykres liniowy i wyświetlone okienko szczegółu pomiaru.