Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Lista wizyt

W tej zakładce znajduje się cała lista wszystkich wizyt Pacjenta.

Możesz znaleźć tu następujące informacje:

  • datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty/teleporady
  • imię i nazwisko Lekarza prowadzącego wizytę
  • imię i nazwisko osoby, która wprowadziła pomiary
  • typ wizyty (wizyta lub teleporada)
  • status wizyty :
       – SZCZEGÓŁY (wizyta została zakończona)
       – OTWARTA WIZYTA (wizyta nie została zamknięta) 
Rys. Lista wizyt

Masz możliwość wyboru:

TELEPORADA (patrz 1) – kliknięcie w ten przycisk rozpoczyna Teleporadę z Pacjentem.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Otwieranie teleporady.

OTWÓRZ NOWĄ WIZYTĘ (patrz 2) – kliknięcie w ten przycisk otwiera nową wizytę dla tego  Pacjenta przez Lekarza lub Personel Medyczny*. 

Rys. Lokalizacja przycisku TELEPORADA oraz OTWÓRZ NOWĄ WIZYTĘ w zakładce lista wizyt

* jeśli wizytę otworzy Personel Medyczny i przypisze ją do konkretnego Lekarza, to będzie ona widoczna na koncie tego Lekarza po kliknięciu w zakładkę WIZYTY

 

Przypisać wizytę do siebie może także sam lekarz. 

Rys. Lokalizacja przycisku umożliwiająca przypisanie Lekarza do Wizyty.
Rys. Przypisanie Lekarza do wizyty

Przyciski, jakie mogą pojawić się na liście wizyt, to:

OTWARTA WIZYTA (patrz 1) – oznacza trwającą wizytę Pacjenta (otwartą przez Lekarza lub Personel Medyczny). 

Rys. Przyciski OTWARTA WIZYTA oraz SZCZEGÓŁY

Po kliknięciu przycisku OTWARTA WIZYTA możliwe jest wprowadzenie takich danych pomiarowych, jak: waga, wzrost, BMI, HbA1c, temperatura, wynik i oznaczenie pomiaru glukozy, ciśnienie skurczowe i rozkurczowe.

Można tu także dodać notatki (widoczne dla Pacjenta) oraz notatki wewnętrzne (widoczne wyłącznie dla Lekarza i Personelu Medycznego). 

Rys. Widok otwartej wizyty, w której nie wprowadzono jeszcze pomiarów ani nie przypisano lekarza

Wizyta wyświetla się na liście jako OTWARTA WIZYTA do momentu jej zakończenia poprzez kliknięcie w przycisk OTWARTA WIZYTA, a następnie ZAMKNIJ WIZYTĘ. 

Wizyta zamknie się automatycznie po 12h. 

SZCZEGÓŁY (patrz 2). kliknięcie w ten przycisk umożliwia sprawdzenie historii poprzednich wizyt, wyświetlanie szczegółów zamkniętej wizyty oraz ich ewentualną edycję

Aby edytować wprowadzone informacje kliknij w przycisk EDYTUJ. Wpisz wprowadzone zmiany i wybierz przycisk ZAPISZ ZMIANY.

Lekarz oraz Personel medyczny mają możliwość edytowania zamkniętej wizyty oraz uzupełnienia w niej informacji. W widoku lista wizyty klikamy w przycisk SZCZEGÓŁY, a następnie EDYTUJ. Po uzupełnieniu informacji przez Lekarza/Personel medyczny, należy kliknąć ZAPISZ ZMIANY. Na liście wizyt pojawi się wówczas informacja z imieniem i nazwiskiem osoby, która wprowadziła dodatkowe dane. 

Każda otwarta i przypisana do danego lekarza (przez Personel Medyczny lub samego Lekarza) wizyta jest widoczna bezpośrednio na koncie Lekarza w zakładce WIZYTA