Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Wykres liniowy

To szczegółowy wykaz pomiarów w wybranym przedziale czasowym. Po najechaniu na konkretny punkt pojawiają się szczegóły pomiaru:

  • data wykonania pomiaru
  • godzina wykonania pomiaru
  • wartość pomiaru wraz z kolorystycznym oznaczeniem informującym, w jakim zakresie mieści się wynik (w normie, poniżej normy, powyżej normy)
  • oznaczenie pomiaru z użyciem ikony przed posiłkiem, po posiłku lub pomiar nieoznaczony
  • informacja o sposobie wprowadzenia pomiaru (ręczny lub pomiar z urządzenia)

Pomiary wykonane w soboty i niedziele zaznaczone zostały kolorem szarym.

Rys. Wykres liniowy i otwarte okienko szczegółów pomiaru