Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Usuwanie pomiaru

Aby usunąć ręcznie wprowadzony pomiar:

1. Przejdź do widoku Dzienniczka klasycznego w Karcie Pacjenta.
Rys. Ustawienie dzienniczka na widok klasyczny

2. Wybierz rekord z pomiarem, który chcesz usunąć i kliknij w strzałkę w dół, przy przycisku EDYTUJ.
3. Kliknij w opcję Usuń.

Rys. Lokalizacja przycisku USUŃ pomiar

4. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz usunąć pomiar glukozy. Kliknij „Potwierdzam”, aby to zrobić.

Rys. Komunikat potwierdzający usuwanie pomiaru

4. Pomiar zostanie usunięty z systemu.

Można usunąć tylko pomiary dodane ręcznie do systemu Istel Care. Nie ma możliwości usunięcia pomiarów przesyłanych z glukometru.