Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Dzienniczek

Dzienniczek to tabelaryczne zestawienie pomiarów ciśnienia krwi z danego przedziału czasowego wraz ze wszystkimi szczegółami.

W dzienniczku pomiary wyświetlane są chronologicznie, od najnowszych do najstarszych.

Ten widok pozwala na korzystanie z funkcji:

  • zmiany danych pomiaru – kliknij w przycisk EDYTUJ (patrz 1), a otworzy się dodatkowe okno, gdzie możesz edytować pomiar.
  • usunięcia pomiaru wprowadzonego ręcznie – kliknij w strzałkę (patrz 2) przy przycisku EDYTUJ, a pojawi się funkcja usuwania rekordu. Po kliknięciu w tą opcję pomiar zostanie trwale usunięty z systemu. 

Pomiary wykonane w soboty i niedziele zaznaczone zostały kolorem szarym.

Rys. Widok funkcji edycji i usuwania pomiaru.