Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Otwieranie teleporady

Lekarz ma możliwość utworzenia wideoporady pacjentowi. Wideoporada inicjowana jest tylko i wyłącznie przez Lekarza  

Aby rozpocząć teleporadę:

1. Na głównym dashbordzie kliknij w kafelek TELEPORADA lub wejdź w zakładkę TELEPORADA znajdującą się z lewej strony.

Rys. Lokalizacja kafelka TELEPORADA na stronie głównej

2. Wyświetli się lista Pacjentów przypisanych do Lekarza. Z dostępnej listy wybierz Pacjenta z którym chcesz nawiązać połączenie wideo. Pacjenta możesz wyszukać po: nr PESEL, Imieniu i Nazwisku lub jego identyfikatorze. Wybierz Pacjenta i kliknij przycisk POKAŻ .

(Jeżeli Pacjent nie udostępnił Ci jeszcze swojej karty, poproś go o udostępnienie- informacje jak to zrobić znajdziesz w zakładce Pacjenci.)

Rys. Widok listy pacjentów – zakładka Teleporada
3. Zostaniesz przeniesiony na „Listę Wizyt” pacjenta. Wybierz przycisk TELEPORADA aby zainicjować połączenie wideo. 
 
Rys. Lokalizacja przycisku TELEPORADA w zakładce „Lista wizyt”.

Pacjent zostanie powiadomiony o oczekującej Teleporadzie w następujący sposób:

  • sms-em (otrzyma link do zalogowania się na konto Istel Care)
  • e-mailem (otrzyma link do zalogowania się na konto Istel Care, warunkiem jest uzupełnienie w systemie adresu e-mail i jego potwierdzenie)
  • Po zalogowaniu na konto Istel Care w zakładce Teleporada, Pacjent będzie miał możliwość dołączyć do wideoporady

Pacjent, aby dołączyć do teleporady, powinien kliknąć DOŁĄCZ w zakładce teleporady.

 

4. Wybierz przycisk ZASTOSUJ USTAWIENIA I ROZPOCZNIJ NADAWANIE 

Rys. Widok okna trwającej Teleporady

W trakcie trwania Teleporady możesz:

  • Pisać na czacie z Pacjentem (patrz 1)
  • Prezentować pliki tj. dokumenty, wyniki badań, zdjęcia które będą widoczne na ekranie (patrz 2)
  • Włączyć/wyłączyć wideo (patrz 3)
  • Włączyć/wyłączyć dźwięk (patrz 4)
  • Włączyć/wyłączyć udostępnianie ekranu (patrz 5)
  • Zmienić ustawienia dźwięku i obrazu (patrz 6) 
Rys. Widok okna trwającej Teleporady

5. Aby zakończyć TELEPORADĘ kliknij w czerwony przycisk „wyłącz” w lewym dolnym rogu ekranu (patrz 7).

6. Na ekranie pojawi się okienko z komunikatem: Czy chcesz zakończyć wydarzenie czy jedynie je opuścić. Kliknij w przycisk ZAKOŃCZ WYDARZENIE

Rys. Lokalizacja przycisku ZAKOŃCZ WYDARZENIE
7. Po zakończeniu teleporady przejdź do listy wizyt Pacjenta, aby zakończyć wizytę. Na liście wizyt wybierz trwającą wizytę, kliknij w przycisk OTWARTA WIZYTA.
 
Rys. Widok listy wizyt z otwartą teleporadą
8.  Następnie wybierz przycisk ZAMKNIJ WIZYTĘ
Rys. Lokalizacja przycisku ZAMKNIJ WIZYTĘ