Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Dzienniczek

Dzienniczek to tabelaryczne zestawienie pomiarów glukozy z danego przedziału czasowego wraz ze wszystkimi szczegółami.

Dzienniczek można wyświetlić na dwa sposoby: klasyczny i godzinowy. Przełączanie między nimi jest możliwe po kliknięciu w listę wyboru.

Rys. Lokalizacja opcji przełączania między dzienniczkiem klasycznym a dzienniczkiem godzinowym

W dzienniczku klasycznym pomiary wyświetlane są chronologicznie, od najnowszych do najstarszych. Klasyczny sposób wyświetlania pomiarów eksponuje szczegóły i dodane notatki.

Ten widok pozwala na korzystanie z funkcji:

    • zmiany danych pomiaru – kliknij w przycisk EDYTUJ (patrz 1), a otworzy się dodatkowe okno, gdzie możesz edytować pomiar.
    • usunięcia pomiaru wprowadzonego ręcznie – kliknij w strzałkę (patrz 2) przy przycisku EDYTUJ, a pojawi się funkcja usuwania rekordu. Po kliknięciu w tą opcję pomiar zostanie trwale usunięty z systemu.

Wykresy są interaktywne i skalują się przy różnych rozdzielczościach. Jednostki na osiach po włączeniu pełnego ekranu lub w zależności od rozdzielczości ekranu mogą znajdować się więc w różnej odległości. Wpływa to jedynie na sposób wyświetlania danych.

Rys. Widok dzienniczka klasycznego i jego funkcji

Pomiary wykonane w soboty i niedziele zaznaczone zostały kolorem szarym.

W dzienniczku godzinowym pomiary są rozłożone na 3-godzinne przedziały czasowe. Ten sposób wyświetlania umożliwia porównanie pomiarów względem pór dnia. 

Rys. Widok dzienniczka z wyszczególnieniem weekendów
Rys. Dzienniczek godzinowy