Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Glukometr

System Istel Care pozwala na podłączanie glukometrów bezpośrednio do komputera, w celu odczytania pomiarów oraz przesłania danych z urządzenia do Karty Pacjenta.

Aby import danych był możliwy, wymagane jest zainstalowanie programu- serwis. Proces instalacji wygląda następująco: 

1. Otwórz zakładkę Podłączone urządzenie.

Rys. Widok zakładki Podłączone urządzenia

2. System rozpocznie sprawdzanie, czy serwis jest zainstalowany na komputerze.

3. Przy pierwszym podłączeniu glukometru pojawi się komunikat: Błąd połączenia. Pobierz i zainstaluj serwis – należy kliknąć w podkreślone słowo „serwis”.

Rys. Kliknij w słowo "serwis", aby pobrać aplikację

4. Wybierz miejsce instalacji oprogramowania na Twoim komputerze.
5. Otwórz pobrany plik.

Rys. Pobieranie serwisu, uruchamianie z przeglądarki Google Chrome

6. Wybierz „Więcej informacji” i „Uruchom mimo to” w oknie, które się pojawi.

Rys. Lokalizacja przycisku WIĘCEJ INFORMACJI.
Rys. Lokalizacja przycisku URUCHOM MIMO TO.

7. Wybierz język.

Rys. Wybór języka.

8. Kliknij przycisk „Dalej” , następnie zaakceptuj warunki licencji klikając „Zgadzam się”.

Rys. Lokalizacja przycisku DALEJ.
Rys. Lokalizacja przycisku ZGADZAM SIĘ.

9. Poczekaj na zainstalowanie aplikacji i kliknij przycisk „Dalej

Rys. Lokalizacja przycisku DALEJ.

10. Po pomyślnym zainstalowaniu sterowników kliknij przycisk „Zakończ”.

Rys. Lokalizacja przycisku ZAKOŃCZ.

11. Kliknij przycisk „Zakończ”, aby zakończyć działanie instalatora. 

Rys. Lokalizacja przycisku ZAKOŃCZ.
12. Po pomyślnym zainstalowaniu programu, wyświetli się informacja: Glukometr odłączony. Podłącz i włącz glukometr, aby odczytać wyniki pomiarów.
 
Rys. Widok "Podłączone urządzenia" po pomyślnym zainstalowaniu serwisu.

Serwis nie obsługuje przeglądarki Internet Explorer. Aby móc korzystać z funkcjonalności systemu, należy korzystać z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Opera.