Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Usuwanie pomiaru

Aby usunąć ręcznie wprowadzony pomiar masy ciała:
 
1. W widoku dzienniczka wybierz rekord z pomiarem, który chcesz usunąć i kliknij w strzałkę w dół, przy przycisku EDYTUJ.
2. Kliknij w opcję Usuń.
Rys. Lokalizacja przycisku Usuń pomiar.
3. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz usunąć pomiar analizy składu ciała. Kliknij „Potwierdzam”, aby to zrobić.
Rys. Komunikat potwierdzający usuwanie pomiaru.

4. Pomiar zostanie usunięty z systemu. 

Można usunąć tylko pomiary dodane ręcznie do systemu Istel Care. Nie ma możliwości usunięcia pomiarów przesyłanych z urządzenia.