Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Temperatura

W tej zakładce znajdziesz pomiary dotyczące temperatury Pacjenta. Dane przedstawione są w formie tabelarycznej (dzienniczek) oraz na wykresach z możliwością filtrowania. System Istel Care posiada również opcję generowania raportów z wybranymi informacjami.

Jednostka w jakiej przedstawione są pomiary to °C.

Filtrowanie

Ta funkcja działa dla całej zakładki Temperatura, co znaczy, że przy przełączaniu się między Podsumowaniem, Dzienniczkiem a Wykresami nie musisz na nowo ustawiać daty i innych parametrów filtrowania.

Rys. Filtrowanie

Domyślnie system ustawiony jest na wyświetlanie pomiarów z ostatnich 14 dni. Parametr ten możesz zmienić klikając w listę wyboru oznaczoną jako „Ostatnich dni” (patrz 1). Filtrowanie możesz ustawić na:

  • Własny zakres, czyli ustawienie dowolnej daty
  • 7 dni
  • 14 dni
  • 30 dni
  • 90 dni

Pola oznaczone jako „Data od” (patrz 2) i „Data do” (patrz 3) pozwalają na wybór dat z kalendarza.

Przycisk FILTRUJ uruchamia filtrowanie danych (patrz 4).

Przycisk WYCZYŚĆ FILTRY (patrz 5) przywraca domyślne ustawienia filtrów.