Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Bilans

Zakładka „Bilans” to podsumowanie informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

W polach: Waga (patrz 1), Wzrost (patrz 2), Glukoza (patrz 3), Ciśnienie/Puls (patrz 4), Temperatura (patrz 5) znajdują się najnowsze pomiary z zakładek: GLUKOZA, CIŚNIENIE KRWI, ANALIZA SKŁADU CIAŁA I TEMPERATURA. Są to wyniki wprowadzone przez Pacjenta lub pobrane z Listy Wizyty, czyli dodane przez Lekarza lub Personel Medyczny.

Wartość w polu BMI (patrz 6) oblicza się automatycznie na podstawie parametrów z pola Waga i Wzrost.

 
Rys. Pola w Bilansie, które uzupełniają się automatycznie na podstawie pomiarów z pozostałych zakładek

Klikając w przycisk NOWE INFORMACJE możesz uzupełnić Bilans o pomiar HbA1c. 

Rys. Okno wprowadzania pomiaru HbA1c.

Bilans możesz uzupełnić o informacje o stanie zdrowia Pacjenta. W tym celu kliknij w przycisk NOWE INFORMACJE

Rys. Lokalizacja przycisku NOWE INFORMACJE

Pojawi się okno, w którym możesz dodać następujące informacje:

  • Typ cukrzycy (patrz 1)
  • Schorzenia towarzyszące (patrz 2)
  • Powikłania cukrzycy (patrz 3)
  • Przyjmowane leki (patrz 4)
Rys. Okno edycji informacji.

Aby wprowadzić notatki o stanie zdrowia Pacjenta kliknij w przycisk NOWE INFORMACJE, po czym pojawi się okno gdzie możesz wpisać dodatkowe informacje.

Rys. Lokalizacja przycisku NOWE INFORMACJE
Rys. Okno wprowadzania notatek.

Przy przycisku NOWE INFORMACJE wyświetla się data ostatnio wprowadzonej zmiany

W Archiwum przechowywane są historyczne pomiary HbA1c, informacje medyczne  oraz notatki wraz z informacją kiedy i przez kogo zostały one wprowadzone. 

Rys. Lokalizacja przycisków kierujących do Archiwum.
Rys. Widok Archiwum i ostatnio wprowadzonej zmiany w Informacji o Typie cukrzycy.