Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Podsumowanie

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów

Rys. Przyciski do generowania raportu o temperaturze
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres liniowy.
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat, dzienniczka oraz rodzaju wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Tabela z podsumowaniem pomiarów

Informacje zawarte w tabeli (w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry):

Minimum – pomiar o najniższej wartości w wybranym okresie (patrz 1)

Zakres docelowy – przedział w którym pomiary znajdują się w normie (patrz 2)

Maksimum – pomiar o najwyższej wartości w wybranym okresie (patrz 3)

Ilość pomiarów łącznie – łączna ilość pomiarów wykonana w wybranym okresie oraz średnia ilość pomiarów wykonana w ciągu doby (patrz 4)

Pomiary o wartości niskiej – procentowy udział pomiarów o wartości niskiej w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 5)

Pomiary o wartości w normie – procentowy udział pomiarów o wartości w normie w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 6)

Pomiary o wartości wysokiej – procentowy udział pomiarów o wartości wysokiej w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 7)

 
Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów Temperatury.

Zakresy docelowe

W tabeli „Podsumowanie” istnieje możliwość edycji zakresów docelowych. Po kliknięciu w symbol ołówka ustala się limit dolny i górny dla pomiarów temperatury. 

Rys. Włączanie edycji zakresów docelowych.
Rys. Edycja limitów pomiarów (zakresów docelowych).

Na wykresach wyświetlane pomiary oznaczone są kolorystycznie, gdzie kolor czerwony to pomiar o wartości wysokiej, zielony- w normie, a niebieski - niski.