Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Rozszerzenie konta

Jeśli Lekarz/Personel Medyczny chce posiadać konto w systemie Istel Care również jako pacjent, może rozszerzyć swoje konto, o konto Pacjenta.

Aby rozszerzyć konto w systemie, należy kliknąć w swoje IMIĘ I NAZWISKO w prawym górnym rogu i wybraniu USTAWIENIA (patrz 1). z rozwijanej listy. W sekcji TYP KONTA należy wybrać ROZSZERZ KONTO (patrz 2). przy słowie PACJENT.

Rys. Lokalizacja przycisku Ustawienia
Rys. Lokalizacja przycisku Rozszerz Konto

Pojawi się formularz, który należy uzupełnić brakującymi danymi, czyli numerem PESEL (patrz 3)., zaakceptować regulamin oraz kliknąć w przycisk ROZSZERZ KONTO (patrz 4)..

Rys. Formularz rozszerzania konta

Logowanie na utworzone konto Pacjenta odbywa się z wykorzystaniem dotychczasowych danych logowania dla konta Lekarza/Personelu Medycznego.