Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Rejestracja nowego pacjenta przez Lekarza i Personel Med.

Lekarz/Personel Medyczny może założyć konto Pacjentowi bez wylogowywania się ze swojego profilu.

Aby to zrobić, należy przejść do zakładki PACJENCI i kliknąć w przycisk ZAREJESTRUJ NOWEGO PACJENTA (patrz 1). w prawym górnym rogu. W nowej karcie otworzy się formularz rejestracyjny, który Pacjent powinien uzupełnić swoimi danymi.

Rys. Lokalizacja przycisku Zarejestruj nowego pacjenta
Po kliknięciu przycisku ZAREJESTRUJ otworzy się okno, w którym należy ponownie wpisać numer telefonu Pacjenta, aby otrzymał on sms-em kod aktywacyjny. Po jego wpisaniu profil pacjenta zostaje utworzony, można zamknąć bieżącą kartę i powrócić do swojego profilu Lekarza/Personelu Medycznego
 
Rys. Formularz Zakładania Konta Pacjentowi z poziomu Konta Lekarza/Personelu Medycznego

W przypadku zalogowania na utworzony profil pacjenta, nastąpi automatyczne wylogowanie Lekarza/Personelu Medycznego z ich konta.