Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Ustawienia konta

Jeżeli chcesz zmienić swoje dane ustawione w trakcie rejestracji to kliknij w prawy górny róg (swoje imię i nazwisko). Z rozwiniętego menu wybierz „Ustawienia”. Otworzy się okno edycji danych użytkownika. Nie wszystkie dane mają możliwość edycji.

Rys. Wejście do ustawień konta
Rys. Widok ustawień konta

Numer telefonu

Przy zmianie telefonu poprosimy o weryfikację nowego numeru. Miej telefon z nowym numerem przy sobie, ponieważ wyślemy na niego SMS-a z kodem aktywacyjnym.

 

  1. Kliknij w ikonę Edycja przy aktualnym numerze telefonu
  2. Otworzy się okno zmiany numeru, gdzie należy wpisać nowy numer telefonu (Rys. Podaj nowy numer telefonu)
  3. Kliknij w przycisk „Wyślij SMS potwierdzający” – na nowy numer wyślemy SMS z autoryzacją
  4. Wpisz kod aktywacyjny (Rys. Wpisz kod aktywacyjny)
  5. Numer telefonu został zmieniony
Rys. Podaj numer telefonu
Rys. Wpisz kod aktywacyjny

Dane podstawowe

Lekarz nie ma możliwości samodzielnej zmiany numeru PWZ, imienia i nazwiska. Jeżeli z jakiegoś powodu musisz edytować te dane skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na adres istelcare@diagnosis.pl

Zgody

Użytkownik może zaznaczyć lub odznaczyć zgodę na przetwarzanie przez Diagnosis S.A. danych osobowych, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ ZMIANY.

Zgody, które są wymagane nie mogą zostać odznaczone

Ustawienia jednostki glukozy

Użytkownik może ustawić jednostkę glukozy: mg/dl lub mmol/L. Kliknięcie w przycisk ZAPISZ ZMIANY zapisuje wybrane ustawienia.

Rys. Ustawienia jednostki glukozy

Typ konta

Lekarz może rozszerzyć swoje konto, o konto Pacjenta. Aby to zrobić, należy wybrać w ustawieniach opcję ROZSZERZ KONTO (patrz 1) przy wybranym typie konta. Pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić brakujące dane, zaakceptować regulamin oraz kliknąć w przycisk ROZSZERZ KONTO (patrz 2)

Rys. Lokalizacja przycisku Rozszerz konto
Rys. Formularz rozszerzenia konta o konto Pacjenta

Placówki

Lekarz musi być przypisany przynajmniej do jednej placówki. Dzięki temu Pacjenci mają możliwość łatwiejszej identyfikacji Lekarza. W celu przypisania się do kolejnej placówki kliknij w przycisk PRZYPISZ. Pojawi okno wyszukiwania placówek po NIPie, Mieście lub Ulicy (wymagane jest uzupełnienie dwóch z trzech pól).  

Rys. Wyszukiwanie placówki medycznej

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej Placówki skontaktuj się z Nami pisząc na istelcare@diagnosis.pl lub dzwoniąc pod numer 885 961 858 (pon-pt w godz. 8.00-16.00)

Usuwanie konta

Usunięcie konta wiąże się z trwałym skasowaniem danych Lekarza w systemie, jednak jego (pozbawione danych osobowych) interakcje z Pacjentami pozostaną – na kontach Pacjentów w dalszym ciągu będą widoczne informacje o archiwalnych wizytach u Lekarza oraz o pomiarach i notatkach przez niego wprowadzonych.

Aby usunąć konto Lekarza lub Personelu Medycznego należy:

• Kliknąć w pomarańczowy przycisk USUŃ KONTO LEKARZA lub USUŃ KONTO PERSONELU MEDYCZNEGO
• Pojawi się okno potwierdzenia numeru telefonu, w odpowiednim polu wpisz NUMER TELEFONU przypisany do konta (patrz 2)
• Po kliknięciu w przycisk WYŚLIJ SMS Z KODEM DO USUNIĘCIA KONTA pojawi się pole na wpisanie tego kodu (patrz 3)
• W tym samym czasie wyślemy wiadomość SMS Z KODEM do usunięcia konta
• Wpisz kod i potwierdź proces
• Twoje konto zostało trwale usunięte

Rys. Lokalizacja Przycisku Usuń Konto Lekarza

Aby usunąć wszystkie konta przypisane do danego użytkownika należy:

• Kliknąć w czerwony przycisk CAŁKOWICIE USUŃ KONTO
• Pojawi się okno potwierdzenia numeru telefonu, w odpowiednim polu wpisz NUMER TELEFONU przypisany do konta (patrz 2)
• Po kliknięciu w przycisk WYŚLIJ SMS Z KODEM DO USUNIĘCIA KONTA pojawi się pole na wpisanie tego kodu (patrz 3)
• W tym samym czasie wyślemy wiadomość SMS Z KODEM do usunięcia konta
• Wpisz kod i potwierdź proces
• Twoje konto zostało trwale usunięte

Rys. Lokalizacja Przycisku Usuń Konto Lekarza
Rys. Widok potwierdzenia numeru telefonu