Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Przechodzenie do otwartej wizyty

W zakładce WIZYTY znajdują się otwarte wizyty, czyli przypisani do Ciebie Pacjenci, gotowi do przyjęcia. 

Rys. Lista wizyt z przypisanym Lekarzem

Aby przejść do otwartej wizyty:

1. Kliknij POKAŻ przy imieniu i nazwisku odpowiedniego Pacjenta.

Rys. Widok wizyt przypisanych do lekarza
2. Otworzy się widok wprowadzania pomiarów w trakcie wizyty. 
 
Rys. Lista wizyt z przypisanym Lekarzem