Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

EKG

W tej zakładce znajdziesz pomiary EKG Pacjenta przesłane z aplikacji Istel ECG.   

Rys .Filtrowanie pomiarów EKG

Filtrowanie

Zakładka EKG posiada możliwość filtrowania interesujących nas wyników.

Domyślnie system ustawiony jest na wyświetlanie pomiarów z ostatnich 14 dni. Parametr ten możesz zmienić klikając w listę wyboru oznaczoną jako „Ostatnich dni” (patrz 1). Filtrowanie możesz ustawić na:

 • Własny zakres, czyli ustawienie dowolnej daty
 • 7 dni
 • 14 dni
 • 30 dni
 • 90 dni

Pola oznaczone jako „Data od”(patrz 2) i „Data do” (patrz 3) pozwalają na wybór dat z kalendarza. 

Lista wielokrotnego wyboru „Średni puls” (patrz 4) pozwala na filtrowanie pomiarów pod względem ilości uderzeń serca na minutę. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Do 100 bpm
 • 101-150 bpm
 • 151-200 bpm
 • Powyżej 200 bpm

Lista wielokrotnego wyboru „Puls” (patrz 5) pozwala na filtrowanie pomiarów w zależności czy puls był prawidłowy czy nie. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Prawidłowy
 • Nieprawidłowy

Lista wielokrotnego wyboru „AFIB”(patrz 6) pozwala na filtrowanie pomiarów po informacji czy w  trakcie pomiaru wystąpiło migotanie przedsionków. Kliknięcie w nią daje następujące opcje wyboru:

 • Nie wykryto
 • Wykryto

Aktywny filtr jest niebieski, nieaktywny szary.

Przycisk FILTRUJ (patrz 7) uruchamia filtrowanie danych.

Przycisk WYCZYŚĆ FILTRY (patrz 8) przywraca domyślne ustawienia filtrów.

Tabela z podsumowaniem pomiarów 

 
Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów EKG oraz widok listy pomiarów

Informacje zawarte w tabeli (w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry):

 1. Ilości pomiarów łącznie (patrz 1)
 2. Ilość pomiarów prawidłowych (patrz 2)
 3. Ilość pomiarów nieprawidłowych (patrz 3)
 4. Ilość pomiarów z nieregularnym pulsem (patrz 4)
 5. Ilość pomiarów z wolnym nieregularnym pulsem (patrz 5)
 6. Ilość pomiarów z przyspieszonym pulsem (patrz 6)
 7. Ilość pomiarów z migotaniem przedsionków (patrz 7)
 8. Ilość pomiarów z wolnym pulsem (patrz 8)
 9. Ilość pomiarów z przyspieszonym pulsem (patrz 9)

Poniżej znajduje się lista wszystkich przesłanych wyników EKG danego Pacjenta wraz z datą, godziną przesłanego pomiaru, informacją odnośnie średniego pulsu, prawidłowości pulsu oraz wykryciu AFIB.

Rys. Lokalizacja przycisku OTWÓRZ, USUŃ oraz NOTATKA w zakładce EKG

Aby zobaczyć wynik EKG w pliku PDF kliknij przycisk OTWÓRZ (patrz 1).

Lekarz ma możliwość wprowadzenia notatki do wyniku EKG oraz jej edycji i usunięcia. Kliknij NOTATKA (patrz 2), wprowadź informację i wciśnij przycisk POTWIERDZAM. Aby usunąć pomiar z listy kliknij przycisk USUŃ (patrz 3).

Ważne! Pomiary przesłane przez Lekarza/Personel Medyczny nie mogą być usunięte przez Pacjenta z systemu Istel Care.

Aplikacja Istel ECG

Przesyłanie pomiarów EKG odbywa się za pomocą Aplikacji Istel ECG.

Aplikację Istel ECG można pobrać z Google Play lub App Store.

Aby przesyłać wyniki pomiarów Pacjentów należy zalogować się jako Lekarz/Personel medyczny w aplikacji Istel ECG.

1. W prawym górnym rogu kliknij w listę (rys.1 ) i wejdź w zakładkę „Konto Istel Care” (rys.2)

rys.1
rys.2

2. Wybierz swoją lokalizację ,następnie zaloguj się jako Lekarz /Personel Medyczny (rys. 3 i 4)

rys.3
rys.4

Aby ustawić urządzenie jako domyślne należy wykonać następujące kroki:

1.  Kliknij w listę w prawym górnym rogu ,wybierz „Moje urządzenia” (rys.5 i 6)

rys.5
rys.6

2. Kliknij „Wyszukaj” swoje urządzenie. W momencie wyszukiwania rejestrator EKG powinien być włączony (rys.7)

rys.7

3. Potwierdź swój wybór klikając w nazwę urządzenia z którym połączyła się aplikacja (rys. 8) następnie „zapisz” (rys. 9)

rys.8
rys.9

Teraz możesz przesyłać pomiary na konto Pacjenta w systemie Istel Care.

Włącz Bluetooth oraz lokalizację w swoim urządzeniu mobilnym.

Aby przesłać pomiary na konto Pacjenta należy wykonać następujące kroki:

1. Kliknij ikonkę „Pomiar do Istel Care” (rys.10)

rys.10

2. Z dostępnej listy wybierz Pacjenta, któremu chcesz wykonać pomiar EKG i zatwierdź swój wybór przyciskiem „OK” (rys.11).Wykonaj pomiar EKG

rys.11

3. Po zakończeniu pomiaru kliknij „ok” i potwierdź chęć wysłania wyniku pomiaru na wybrane konto Istel Care wybierając przycisk „Tak” (rys. 12)

rys.12

4. Przesłane pomiary będą automatycznie widoczne na Karcie Pacjenta w zakładce EKG.