Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL LEKARZA

Podłączanie Glukometru

Glukometr do komputera należy podłączyć za pomocą kabla dołączonego do zestawu, przez port USB. Kroki jakie należy wykonać:
  1. Przejdź w menu do „Podłączone urządzenia”
  2. Zainstaluj serwis
  3. Podłącz glukometr do komputera
  4. Włącz glukometr
  5. W sekcji zatytułowanej „Glukometr” pojawi się podłączane urządzenie
Rys. Widok sekcji "Glukometr" po poprawnym podłączeniu urządzenia
System Istel Care pozwala na podłączenie tylko jednego glukometru w danej chwili. Jeżeli chcesz skorzystać z innego urządzenia kliknij w przycisk ROZŁĄCZ GLUKOMETR, a następnie podłącz kolejne urządzenie.
Rys. Umiejscowienie przycisku ROZŁĄCZ GLUKOMETR

Nadawanie numeru seryjnego

Niektóre glukometry wymagają nadania im numeru seryjnego (np Diagnostic Gold). Aby to zrobić, upewnij się, że glukometr jest włączony, a następnie kliknij w przycisk NADAJ NUMER SERYJNY. System nada urządzeniu numer automatycznie. 

Rys. Podłączony glukometr, który wymaga nadania numeru seryjnego
Rys. Nadawanie numeru seryjnego - komunikat, że glukometr jest wyłączony
Rys. Komunikat o pomyślnym nadaniu numeru seryjnego