Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Dodawanie pomiaru ręcznie

Aby dodać pomiar ręcznie należy kliknąć w przycisk DODAJ NOWY POMIAR znajdujący się nad dzienniczkiem, po prawej stronie. 

Rys. Lokalizacja przycisku DODAJ NOWY POMIAR

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danymi:

Data pomiaru (patrz 1)
Godzina pomiaru (patrz 2)
Waga (patrz 3)
Wzrost (patrz 4)
BMI (patrz 5) – współczynnik wylicza się automatycznie po wpisaniu wzrostu oraz wagi.
Kości (patrz 6)
Mięśnie (patrz 7)
Tkanka tłuszczowa (patrz 8)
Zawartość wody (patrz 9)
Notatki (patrz 10)

Rys. Formularz dodawania nowego pomiaru ręcznie