Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Wykres nakładający

Wykres ten pozwala na analizę zmienności temperatury w danych przedziałach czasowych. Dzięki temu możesz zauważyć wzorce dobowe, tygodniowe oraz miesięczne charakterystyczne dla Pacjenta.

Typy zakresów:

  • Dzienny – porównuje do siebie poszczególne dni, godzina do godziny; pomiary wyświetlane są od 0:00 do 23:59 danego dnia
  • Tygodniowy – porównuje między sobą wybrane tygodnie; 7 dni, od poniedziałku do niedzieli
  • Miesięczny – wyświetlane są dane od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca; w przypadku miesięcy o różnych długościach, ostatnie dni dłuższych miesięcy nie będą miały punktów odniesienia do miesięcy krótszych

Wykres nakładający posiada własny filtr, co znaczy, że nie wpływają na niego filtry oraz filtry zaawansowane.

Aby wyświetlić dane w odpowiednich zakresach czasowych:

  1. Rozwiń listę wyboru oznaczoną jako „Typ zakresu”
  2. Wybierz zakres dzienny, tygodniowy lub miesięczny
  3. Kliknij w przycisk „Wybierz zakres” i ustal daty
  4. Dane automatycznie pojawią się na wykresie
Rys. Ustalanie zakresów w wykresie tygoniowym.
Aby usunąć jeden z wybranych zakresów kliknij w czerwony krzyżyk (parz 2) lub usuń wszystkie klikając w przycisk RESETUJ (patrz 1). 
Rys. Usuwanie zakresów