Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Rozszerzenie konta

Pacjent może rozszerzyć swoje konto o konto Lekarza/Personelu Medycznego. Po kliknięciu w swoje IMIĘ I NAZWISKO w prawym górnym rogu i wybraniu USTAWIENIA z rozwijanej listy, w sekcji TYP KONTA należy wybrać ROZSZERZ KONTO przy słowie Lekarz lub Personel Medyczny

Pojawi się formularz, który należy uzupełnić brakującymi danymi, czyli numerem PWZ oraz danymi placówki, zaakceptować regulamin oraz kliknąć w przycisk ROZSZERZ KONTO.

Logowanie na utworzone konto Lekarza/Personelu Medycznego odbywa się z wykorzystaniem dotychczasowych danych logowania dla konta Pacjenta. 

Rys. Sekcja Typ konta