Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Zapisywanie pomiarów do Karty Pacjenta

Dane z glukometru możesz zapisać bezpośrednio do Karty Pacjenta z którą jest sparowany. Aby to zrobić:

1. Wejdź w zakładkę Podłączone urządzenia.
2. Podłącz glukometr do komputera.
3. Użyj przycisku: ZAPISZ POMIARY DO KARTY PACJENTA.

Rys. Lokalizacja przycisku pozwalająca na przesłanie pomiarów z glukometra do Karty Pacjenta
4. Po zapisaniu pomiarów do Karty Pacjenta pojawi się komunikat: Pomiary zapisane. Jeżeli chcesz zobaczyć wyniki pomiarów, odłącz glukometr i kliknij w przycisk PRZEJDŹ DO KARTY PACJENTA.
Rys. Komunikat pojawiający się po poprawnym przesłaniu pomiarów z urządzenia do Karty Pacjenta.