Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Wykres liniowy

To szczegółowy wykaz pomiarów w wybranym  przedziale czasu. W okienku szczegółu pomiaru znajdują się informacje:

  • Data wykonania pomiaru
  • Godzina wykonania pomiaru
  • Wartość pomiaru
  • Sposób wprowadzenia pomiaru (ręczny lub pomiar z urządzenia)

Pomiary wykonane w soboty i niedziele zaznaczone zostały kolorem szarym.

Rys. Wykres liniowy i otwarte okienko szczegółów pomiaru temperatury.