Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Przypisanie glukometru do Pacjenta, który jeszcze nie udostępnił swojej Karty Pacjenta

Aby przypisać glukometr do Pacjneta, który nie udostępnił Ci swojej Karty Pacjenta:

1. Podłącz glukometr do komputera.
2. Kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR. 

Rys. Lokalizacja przycisku SPARUJ GLUKOMETR

3. Pojawi się okno wyszukiwania Pacjentów.
4. Wyszukaj Pacjenta wpisując jego Identyfikator Karty Pacjenta.
5. Kliknij w przycisk POPROŚ O DOSTĘP.

Rys. Wyszukiwanie Pacjenta, którego Karta ma zostać sparowana z glukometrem

6. Na numer telefonu Pacjenta zostanie wysłany kod aktywacyjny.

Rys. Komunikat informujący, że SMS został wysłany
7. Kliknij w przycisk PROŚBA WYSŁANA. WPROWADŹ KOD.
Rys. Do Pacjenta wysłaliśmy SMS, który należy wprowadzić po klikniciu w przycisk PROŚBA WYSŁANA. WPROWADŹ KOD
8. Pojawi się okno, gdzie należy wpisać kod dostępu.
Rys. Wprowdź kod dostępu, który Pacjent otrzymał w SMS-ie

9.  Po wpisaniu kodu kliknij w przycisk WYŚLIJ. Następnie kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR. Glukometr zostanie przypisany do wybranego Pacjenta. Informacja o tym, jaki Pacjent jest przypisany do danego glukometru pojawi się w sekcji „Pacjent”.

Rys. Sparowany glukometr, pojawiła się sekcja "Pacjent"