Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Powiadomienia

Jako Opiekun możesz włączyć powiadomienia informujące, że Podopieczny dokonał pomiaru poza limitem lub nie wprowadza pomiarów w określonym czasie. Te powiadomienia będziemy wysyłać jako wiadomość e-mail.

1. Na liście Moi Podopieczni rozwiń dodatkowe menu, klikając w strzałkę w dół przy przycisku POKAŻ.
2. Wybierz z niego pozycję EDYTUJ USTAWIENIA POWIADOMIEŃ.
Rys. Edytuj ustawienia powiadomień.
Rys. Widok ustawień powiadomień.
3. Aby zapisać wprowadzone ustawienia powiadomień, kliknij w przycisk ZAPISZ ZMIANY. 
Rys. Lokalizacja przycisku ZAPISZ ZMIANY.