Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Konfiguracja glukometru

W przypadku glukometrów, które mają możliwość konfiguracji z poziomu systemu Istel Care, w sekcji „Glukometr” wyświetla się dodatkowy przycisk POKAŻ KONFIGURACJĘ.
Rys. Widok sekcji "Glukometr" z podłączonym urządzeniem, mający możliwość ustawienia konfiguracji z poziomu systemu Istel Care.

Po kliknięciu w przycisk POKAŻ KONFIGURACJĘ pojawi się okno „Ustawienia glukometru”. Jest tu możliwa zmiana:

Formatu godziny – 12-godzinny lub 24-godzinny (patrz 1)

Jednostki – mg/dL lub mmol/L (patrz 2)

Pożądanych poziomów glukozy – dla pomiarów przed posiłkiem, po posiłku, nieoznaczonych (patrz 3)

Przypomnień o wykonaniu pomiarów oraz alarmu posiłkowego – 60, 90 lub 120 minut po zakończeniu posiłku (patrz 4)

Po ustawieniu konfiguracji według własnych preferencji kliknij w przycisk ZAPISZ (patrz 5), aby zmiany zostały zachowane w pamięci glukometru.

 
Rys. Widok okna z konfiguracją glukometru