Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Lista wizyt

W tym miejscu znajduje się lista twoich zakończonych wizyt.

Rys. Widok na Listę wizyt w Karcie Pacjenta
Aby wyświetlić informacje dotyczące konkretnej wizyty, kliknij przycisk SZCZEGÓŁY z prawej strony wizyty (patrz 1).
W nagłówku znajdują się podstawowe informacje dotyczące wizyty.
Rys. Podstawowe dane wizyty
 • Rozpoczęcie – data oraz godzina rozpoczęcia wizyty (patrz 1)
 • Zakończenie – data oraz godzina zakończenia wizyty (patrz 2)
 • Pomiary wprowadzone przez – informacja o osobie wprowadzającej dane do wizyty (patrz 3)
 • Lekarz prowadzący – Imię oraz nazwisko lekarza prowadzącego wizytę (patrz 4)
Poniżej nagłówka wizyty widać szczegółowe dane dotyczące pomiarów dokonanych podczas jej trwania.
Rys. Szczegółowe dane wizyty
 • Waga (patrz 1)
 • Wzrost (patrz 2)
 • BMI (patrz 3)
 • HbA1c – hemoglobina (patrz 4)
 • Temperatura (patrz 5)
 • Poziom glukozy (patrz 6)
 • Oznaczenie pomiaru glukozy (patrz 7)
 • Ciśnienie skurczowe (patrz 8)
 • Ciśnienie rozkurczowe (patrz 9)
 • Notatki (patrz 10)
Aby wrócić do listy wizyt kliknij etykietę POWRÓT NA LISTĘ WIZYT.
Rys. Powrót na listę wizyt

Wizyta zamknie się automatycznie po 12h.