Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Słownik pojęć

System – system Istel Care.

Aplikacja mobilna Istel Health – aplikacja instalowana na telefonie lub tablecie, przechowująca w jednym miejscu wyniki pacjenta (poziom glukozy, ciśnienie krwi, temperatura i analiza składu ciała). 

Użytkownik – Lekarz, Personel Medyczny lub Pacjent, korzystający z systemu Istel Care.

Karta Pacjenta – część systemu, gdzie gromadzone są wszystkie informacje i pomiary danego Pacjenta.

Administrator – użytkownik systemu o najwyższym poziomie uprawnień do korzystania z niego.

Placówka – przychodnia, klinika, gabinet- miejsce, w którym Lekarz lub personel medyczny fizycznie przyjmuje Pacjentów.

Kod autoryzacyjny – kod wysyłany SMSem do Użytkownika na numer podany przy rejestracji. Jest potrzebny przy czynnościach związanych z udostępnianiem danych i autoryzacją tożsamości Użytkowników.