Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Dodawanie pomiaru ręcznie

Aby dodać pomiar ręcznie należy kliknąć w przycisk DODAJ NOWY POMIAR znajdujący się nad dzienniczkiem, po prawej stronie. 

Rys. Lokalizacja przycisku DODAJ NOWY POMIAR

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danymi:

Data pomiaru (patrz 1)
Godzina pomiaru (patrz 2)
Ciśnienie skurczowe (patrz 3)
Ciśnienie rozkurczowe (patrz 4) 
Puls (patrz 5)
Notatki (patrz 6)
Suwak nieregularny puls (patrz 7) – przesunięcie go oznacza wyniki pomiaru podczas którego wystąpił nieregularny puls
Rys. Formularz dodawania nowego pomiaru ręcznie.