Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Teleporada

Pacjent ma możliwość skorzystania z opcji wideoporady z Lekarzem. 

Wideoporada inicjowana jest tylko i wyłącznie przez Lekarza. Zostaniesz powiadomiony o rozpoczęciu wideoporady w następujący sposób:

  • sms-em (otrzymasz link do zalogowania się na konto Istel Care)
  • e-mailem (otrzymasz link do zalogowania się na konto Istel Care, warunkiem jest uzupełnienie w systemie adresu e-mail i jego potwierdzenie)
  • po zalogowaniu na konto Istel Care w zakładce Teleporada, będziesz miał możliwość dołączyć do wideoporady

Aby dołączyć do wideoporady  wykonaj następujące kroki :

1. Wejdź w zakładkę „Teleporada” 

Rys. Lokalizacja zakładki Teleporada na stronie głównej

2. Zobaczysz informację na temat oczekującego na Ciebie Lekarza. Kliknij przycisk DOŁĄCZ 

Rys. Lokalizacja przycisku DOŁĄCZ

3.Wybierz przycisk ZASTOSUJ USTAWIENIA I ROZPOCZNIJ NADAWANIE 

Rys. Lokalizacja przycisku ZASTOSUJ USTAWIENIA I ROZPOCZNIJ NADAWANIE

W trakcie trwania Teleporady możesz:

  • Pisać na czacie z Lekarzem (patrz 1)
  • Włączyć/wyłączyć wideo (patrz 2)
  • Włączyć/wyłączyć dźwięk (patrz 3)
  • Włączyć/wyłączyć udostępnianie ekranu (patrz 4)
  • Zmienić ustawienia dźwięku i obrazu (patrz 5)
Rys. Widok okna teleporady

Teleporadę kończy Lekarz klikając przycisk „wyłącz”