Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Usuwanie pomiaru

Aby usunąć ręcznie wprowadzony pomiar:
 
1. W widoku dzienniczka wybierz rekord z pomiarem, który chcesz usunąć i kliknij w strzałkę w dół, przy przycisku EDYTUJ.
2. Kliknij w opcję Usuń. 
Rys. Lokalizacja przycisku Usuń pomiar

3. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz usunąć pomiar temperatury. Kliknij „Potwierdzam”, aby to zrobić. 

Rys. Komunikat potwierdzający usuwanie pomiaru