Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Podsumowanie

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów

Rys. Przyciski do generowania raportu o Temperaturze
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres liniowy.
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat, dzienniczka oraz rodzaju wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Tabela z podsumowaniem pomiarów
Informacje zawarte w tabeli (w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry):

Minimum – pomiar o najniższej wartości w wybranym okresie (patrz 1)

Zakres docelowy – przedział w którym pomiary znajdują się w normie (patrz 2)

Maksimum – pomiar o najwyższej wartości w wybranym okresie (patrz 3)

Ilość pomiarów łącznie – łączna ilość pomiarów wykonana w wybranym okresie oraz średnia ilość pomiarów wykonana w ciągu doby (patrz 4)

Pomiary o wartości niskiej – procentowy udział pomiarów o wartości niskiej w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 5)

Pomiary o wartości w normie – procentowy udział pomiarów o wartości w normie w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 6)

Pomiary o wartości wysokiej – procentowy udział pomiarów o wartości wysokiej w stosunku do wszystkich pomiarów (patrz 7)

Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów Temperatury
Zakres docelowy:  
W tabeli „Podsumowanie” istnieje możliwość edycji zakresów docelowych. Po kliknięciu w symbol ołówka ustala się limit dolny i górny dla pomiarów temperatury.  
Rys. Włączanie edycji zakresów docelowych
Rys. Edycja limitów pomiarów (zakresów docelowych).

Wynik pomiaru na wykresie wyświetlany jest w kolorze odpowiadającym ustalonym zakresom docelowym, gdzie kolor czerwony to pomiar o wartości wysokiej, zielony - w normie, niebieski - niskiej.