Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Podsumowanie

Istel Care pozwala na wygenerowanie dwóch rodzajów raportów

Rys: Lokalizacja przycisków do generowania raportów
  • Podstawowy (patrz 1) – generuje się automatycznie zawsze z ostatnich 14 dni. Znajdują się w nim dane z podsumowania oraz wykres liniowy.
  • Zaawansowany (patrz 2) – pozwala na wybranie dowolnego zakresu dat, dzienniczka oraz wykresów, jakie mają znaleźć się w raporcie.

Tabela z podsumowaniem pomiarów
Informacje zawarte w tabeli w przedziale czasowym wyznaczonym przez filtry:

Waga – wartość minimalna – najniższa zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie (patrz 1)

Waga – wartość średnia – średnia zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie (patrz 2)

Waga – wartość maksymalna – najwyższa zarejestrowana wartość masy ciała z wszystkich pomiarów w wybranym okresie (patrz 3)

BMI – wartość minimalna – najniższy wskaźnik masy ciała w wybranym okresie (patrz 4)

BMI – wartość średnia – średni wskaźnik masy ciała w wybranym okresie (patrz 5)

BMI – wartość maksymalna – najwyższy wskaźnik masy ciała w wybranym okresie (patrz 6)

Ilość pomiarów łącznie – łączna ilość pomiarów wykonana w wybranym okresie oraz średnia ilością pomiarów wykonana w ciągu doby (patrz 7)

BMI (wskaźnik masy ciała) to współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Wskaźnik wyliczany automatycznie po wpisaniu wzrostu oraz wagi pacjenta.

Rys. Tabela z podsumowaniem pomiarów