Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Przypisanie glukometru do Pacjenta

Aby przesyłać pomiary z glukometru, musisz wcześniej przypisać go do swojej Karty Pacjenta lub Karty Podopiecznego:

1. Podłącz glukometr do komputera.

2. Kliknij w przycisk SPARUJ GLUKOMETR.

Rys. Lokalizacja przycisku SPARUJ GLUKOMETR
3. Zostaniesz przekierowany na stronie Użytkownicy. Aby wyszukać Pacjenta, wpisz PESEL lub Identyfikator Karty Pacjenta.
Rys. Widok Użytkownicy, na liście wyświetla się Twoja Karta Pacjenta (na niebiesko) i Karta Podopiecznego.

4. Po sparowaniu glukometru pojawi się przycisk ZAPISZ POMIARY DO KARTY PACJENTA.

Rys. Po poprawnym sparowaniu glukometru i Karty Pacjenta pojawi się przycisk do przesłania pomiarów

Glukometr pozostanie przypisany do danej Karty Pacjenta do momentu przypisania go do innej Karty Pacjenta Podopiecznego. Opis tego procesu znajdziesz w artykule Przypisanie glukometru do innej Karty Pacjenta Podopiecznego