Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Ustawienia konta

Jeżeli chcesz zmienić swoje dane wpisane w trakcie rejestracji, kliknij w prawym górnym rógu na swoje imię i nazwisko. Z rozwiniętego menu wybierz „Ustawienia”. Otworzy się okno edycji danych użytkownika. Nie wszystkie dane mają możliwość edycji.

Rys. Wejście do ustawień konta
Rys. Widok ustawień konta

Numer telefonu

Przy zmianie telefonu poprosimy o weryfikację nowego numeru. Miej telefon z nowym numerem przy sobie, ponieważ wyślemy na niego SMS-a z kodem aktywacyjnym.

1. Kliknij w ikonę Edycja przy aktualnym numerze telefonu.
2. Otworzy się okno zmiany numeru, gdzie należy wpisać nowy numer telefonu.
3. Kliknij w przycisk „Wyślij SMS potwierdzający” – na nowy numer wyślemy SMS z autoryzacją.

Rys. Podaj nowy numer telefonu

4. Wpisz kod aktywacyjny i kliknij w przycisk ZWERYFIKUJ I ZAPISZ. 

Rys. Wpisz kod aktywacyjny

5. Numer telefonu został zmieniony.

Dane podstawowe

Pacjent nie ma możliwości samodzielnej zmiany PESEL. Jeżeli z jakiegoś powodu musisz edytować te dane skontaktuj się z nami pisząc wiadomość na adres istelcare@diagnosis.pl

Użytkownik ma możliwość zmiany imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Aby to zrobić należy wpisać nowe dane, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ ZMIANY. Na adres e-mail wyślemy wiadomość z linkiem potwierdzającym zmianę.

Zgody

Użytkownik może zaznaczyć lub odznaczyć zgodę na przetwarzanie przez Diagnosis S.A. danych osobowych, a następnie kliknąć przycisk ZAPISZ ZMIANY.

Zgody, które są wymagane nie mogą zostać odznaczone

Ustawienia jednostki glukozy

Użytkownik może ustawić jednostkę glukozy: mg/dl lub mmol/L. Kliknięcie w przycisk ZAPISZ ZMIANY zapisuje wybrane ustawienia.

Rys. Możliwość zmiany jednostki glukozy w Ustawieniach

Typ konta

Pacjent może rozszerzyć swoje konto o konto Lekarza lub Personelu Medycznego. Aby to zrobić, należy wybrać w ustawieniach opcję ROZSZERZ KONTO przy wybranym typie konta. Pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić brakujące dane – numer PWZ oraz dane placówki, zaakceptować regulamin oraz kliknąć w przycisk ROZSZERZ KONTO. 

Rys. Lokalizacja przycisków rozszerzania konta

Usuwanie konta

Usunięcie konta pacjenta nie powoduje usunięcia innych danych wprowadzanych przez pacjenta, a dotyczących jego podopiecznych. Dane te zostają po usunięciu konta pozbawione wszelkich znamion danych osobowych. Na kontach Podopiecznych w dalszym ciągu będą widoczne informacje o pomiarach i notatkach przez niego wprowadzonych.

Aby usunąć konto Pacjenta należy:

– kliknąć w pomarańczowy przycisk USUŃ KONTO PACJENTA  

Rys. Lokalizacja przycisku USUŃ KONTO PACJENTA

Aby usunąć wszystkie konta przypisane do danego użytkownika należy:

1.kliknąć w przycisk CAŁKOWICIE USUŃ KONTO  

Rys. Lokalizacja przycisku CAŁKOWICIE USUŃ KONTO
2. Pojawi się okno potwierdzenia numeru telefonu. W odpowiednim polu wpisz numer telefonu przypisany do konta (patrz 2)
3. Kliknij przycisk WYŚLIJ SMS Z KODEM DO USUNIĘCIA KONTA (patrz 3)
Rys. Widok potwierdzenia numeru telefonu
4. Pojawi się dodatkowe pole (patrz 4), w którym należy wpisać otrzymany sms-em kod.
5. Wpisz kod i potwierdź proces klikając przycisk USUŃ KONTO (patrz 5)
Rys. Widok wprowadzenia kodu sms
6. Twoje konto zostało trwale usunięte
7. Po kliknięciu przycisku OK zostaniesz przeniesiony na stronę logowania do systemu Istel Care
Rys. Komunikat informujący o skutecznym usunięciu konta