Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Dzienniczek

Dzienniczek to tabelaryczne zestawienie pomiarów temperatury z danego przedziału czasowego wraz ze wszystkimi szczegółami. Pomiary wyświetlane są chronologicznie, gdzie najwyżej znajduje się ostatnio dodany pomiar. 

Ten widok pozwala na korzystanie z funkcji:

  • zmiany danych pomiaru – kliknij w przycisk EDYTUJ (patrz 1), a otworzy się dodatkowe okno, gdzie możesz edytować pomiar.
  • usunięcia pomiaru wprowadzonego ręcznie – kliknij w strzałkę (patrz 2) przy przycisku EDYTUJ, a pojawi się funkcja usuwania rekordu. Po kliknięciu w tą opcję pomiar zostanie trwale usunięty z systemu.

Pomiary wykonane w soboty i niedziele zaznaczone zostały kolorem szarym.

Rys. Widok dzienniczka i jego funkcji.