Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Bilans

Zakładka „Bilans” to podsumowanie informacji o stanie zdrowia Pacjenta.

W polach: Waga (patrz 1), Wzrost (patrz 2), Glukoza (patrz 3), Ciśnienie (patrz 4), Temperatura (patrz 5) znajdują się najnowsze pomiary z zakładek: GLUKOZA, CIŚNIENIE KRWI, ANALIZA SKŁADU CIAŁA I TEMPERATURA. Są to wyniki wprowadzone przez Pacjenta lub pobrane z Listy Wizyty, czyli dodane przez Lekarza lub Personel Medyczny.

Wartość w polu BMI (patrz 6) oblicza się automatycznie na podstawie parametrów z pola Waga i Wzrost.

 
Rys. Pola w Bilansie, które uzupełniają się automatycznie na podstawie pomiarów z pozostałych zakładek

Klikając w przycisk NOWE INFORMACJE możesz uzupełnić Bilans o pomiar HbA1c. 

Rys. Okno wprowadzania pomiaru HbA1c.

Bilans możesz uzupełnić o informacje o swoim stanie zdrowia . W tym celu kliknij w przycisk NOWE INFORMACJE

Rys. Lokalizacja przycisku NOWE INFORMACJE

Pojawi się okno, w którym możesz dodać następujące informacje:

  • Typ cukrzycy (patrz 1)
  • Schorzenia towarzyszące (patrz 2)
  • Powikłania cukrzycy (patrz 3)
  • Przyjmowane leki (patrz 4)
Rys. Okno edycji informacji.

Aby wprowadzić dodatkowe informacje o swoim stanie zdrowia kliknij w przycisk NOWE INFORMACJE w polu Notatki.

Rys. Lokalizacja przycisku NOWE INFORMACJE
Rys. Okno wprowadzania notatek.

Każda otwarta i przypisana do danego lekarza (przez Personel Medyczny lub samego Lekarza) wizyta jest widoczna bezpośrednio na koncie Lekarza w zakładce WIZYTA

W Archiwum przechowywane są historyczne pomiary HbA1c oraz informacje medyczne wraz z informacją kiedy i przez kogo zostały one wprowadzone. 

Rys. Lokalizacja przycisków kierujących do Archiwum.
Rys. Widok Archiwum i ostatnio wprowadzonej zmiany w Informacji o Typie cukrzycy.