Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Dodawanie pomiaru ręcznie

Aby dodać pomiar ręcznie należy kliknąć w przycisk DODAJ NOWY POMIAR znajdujący się nad dzienniczkiem, po prawej stronie. 

Rys. Lokalizacja przycisku DODAJ NOWY POMIAR

Po kliknięciu pojawi się formularz do uzupełnienia danymi:

Data pomiaru (patrz 1)
Godzina pomiaru (patrz 2)
Wynik (patrz 3)
Oznaczenie pomiaru (patrz 4) –  przed posiłkiem, po posiłku lub nieoznaczony.
Aktywność (patrz 5)  – wysoka, umiarkowana, niska lub nie oznaczono.
Stres (patrz 6) – wysoki, umiarkowany, niski lub nie oznaczono.
Dodatkowe znaczniki: Leki, Posiłek, Choroba (z możliwością dodania notatek), Alkohol (patrz 7)

Rys. Formularz dodawania nowego pomiaru ręcznie

Oznaczenie pomiaru w kontekście posiłku na wykresach i w dzienniczku występuje w formie graficznej.

Rys. Oznakowanie pomiaru w kontekście posiłku

Oznaczenia kolorystyczne pomiarów w dzienniczku i na wykresach:

  • pomiary o wartości wysokiej – kolor czerwony
  • pomiary o wartości w normie – kolor zielony
  • pomiary o wartości niskiej – kolor niebieski

W dzienniczku klasycznym pomiary wprowadzane ręcznie są oznakowane ikoną "rączki" (patrz 8), natomiast pomiary dodane z urządzenia, mają ikonę "glukometru" (patrz 9).

Rys. Widok na dzienniczek z pomiarem ręcznym i pomiarem automatycznym
Rys. Oznaczenie sposobu wprowadzenia pomiaru do systemu