Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Wykres odchyleń

Wykres informuje o tym, na ile wyniki pomiarów glukozy zmieniają się w trakcie doby, tzn. jaki jest rozrzut wyników wokół średniej pomiarów, w ciągu określonych przedziałów godzinowych.

Rys. Wykres odchyleń i otwarte okienko szczegółu.