Skip to content

INSTRUKCJA

PANEL PACJENTA

Usuwanie pomiaru

Aby usunąć ręcznie wprowadzony pomiar:

1. W widoku dzienniczka wybierz rekord z pomiarem, który chcesz usunąć i kliknij w strzałkę w dół, przy przycisku EDYTUJ.
2. Kliknij w opcję Usuń. 
Rys. Lokalizacja przycisku Usuń pomiar.

3. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz usunąć pomiar ciśnienia krwi. Kliknij „Potwierdzam”, aby to zrobić.

Rys. Komunikat potwierdzający usuwanie pomiaru.

4. Pomiar zostanie usunięty z systemu.